Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Regulamin 2013

/Regulamin 2013

I Dane ogólne

1. Organizatorami piątych w Polsce Mistrzostw Pamięci są:

1.1 Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

1.2. Szkoła Pamięci SPW, ul. Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz

1.3. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

(więcej…)

2019-03-01T14:44:24+01:001 marca 2019|

II Uczestnicy

1.    Uczestnikami mistrzostw mogą być obywatele Polscy: uczący się, studiujący, pracujący, bezrobotni, będący na emeryturze.

2.    Regulamin nie zakłada limitu ani nie ogranicza wieku osób deklarujących udział w imprezie. Warunkiem koniecznym jest umiejętność czytania i pisania.

3.    Uczestnikami mistrzostw stają się osoby, które dokonają rejestracji na stronie  terminie do 15 września 2013 roku.

(więcej…)

2019-03-01T14:42:49+01:001 marca 2019|

III Obowiązki uczestników

1.Każdy z uczestników, zobowiązany jest do:

a) uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł, na numer konta podany na stronie www.mistrzostwapamieci.spw.pl  lub www.mistrzostwa.spw.pl.  Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na obiad, kawę, herbatę i słodycze. Opłatę należy przesłać na konto Szkoły Pamięci SPW 09 1140 2004 0000 3402 3660 0950 z dopiskiem „IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pamięci”.

b) stawienia się w miejscu odbywania się mistrzostw, którym w roku 2013 jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, aula Auditorium Novum, ul. Kaliskiego 7, 85 – 789 Bydgoszcz, przed rozpoczęciem imprezy, między godziną 8:00 a 8:45.

c) okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także dokument potwierdzający wpłatę opisaną w punkcie III. 1. a

(więcej…)

2019-03-01T14:41:26+01:001 marca 2019|

IV Przebieg Mistrzostw

1.    Mistrzostwa zaczynają się o godzinie 9:00 i składają się z dziesięciu różnych dyscyplin rozgrywanych kolejno po sobie.

2.    Kolejność rozgrywania dyscyplin:

  • I Dyscyplina – Przypadkowe Słowa
  • II Dyscyplina – Liczby Binarne
  • III Dyscyplina – Nazwiska i twarze
  • IV Dyscyplina – Cyfry w 15 Minut,
  • V Dyscyplina – Karty w 10 Minut
  • VI Dyscyplina – Cyfry w 5 Minut
  • VII Dyscyplina – Obrazy Abstrakcyjne
  • VIII Dyscyplina – Fikcyjne Daty Historyczne/ Przyszłe
  • IX Dyscyplina – Cyfry mówione (2 próby)
  • X Dyscyplina – Szybkie Karty (2 próby).

(więcej…)

2019-03-01T14:39:35+01:001 marca 2019|

V Dyscypliny Mistrzostw Pamięci

Mistrzostwa składają się z 10 dyscyplin. Do każdej konkurencji zawodnik otrzymuje materiał do zapamiętania. Zawodnik zapamiętuje tyle materiału ile jest w stanie zapamiętać w konkretnie określonym czasie dla danej konkurencji.

W następnym etapie uczestnik odtwarza zapamiętany materiał na przygotowanych do tego celu odrębnych kartach. Czas na odtwarzanie materiału jest konkretnie określony dla każdej dyscypliny i podany na karcie do odtwarzania.

(więcej…)

2019-03-01T14:36:01+01:001 marca 2019|