Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Cyfry mówione

//Cyfry mówione
Cyfry mówione2019-03-01T14:11:53+01:00

Cyfry mówione

Cel Zapamiętać a następnie zapisać jak najwięcej cyfr mówionych (1, 3, 5, 8, 2, 5, itd.) w poprawnej kolejności.
Czas zapamiętywania

Próba 1 – 100 sekund

Próba 2 – 200 sekund

Czas odtwarzania

Próba 1 – 5 min

Próba 2 – 10 min

Informacje do zapamiętywania 1. Nagranie audio jest odtwarzane wyraźnym głosem, który czyta cyfry (1,5,4,8 itd.) co jedną sekundę – do stu w pierwszej próbie i do dwustu w drugiej próbie. 2. Nie wolno pisać podczas odtwarzania cyfr. 3. Kiedy zawodnik dociera do limitu zapamiętania (tzn. uczestnik nie jest już w stanie nadążyć za głosem i przestaje zapamiętywać), musi trwać w ciszy do końca odtwarzania nagrania, oczekując na otrzymanie karty do odtwarzania. 4. Jeżeli odtwarzanie z kasety zostanie zakłócone (np. przez kichnięcie uczestnika) i nastąpi rozproszenie zawodników, wtedy zostanie powtórzonych z kasety ostatnich 5 cyfr przed przerwaniem.
Karty do odtwarzania

Zawodnicy mają napisać zapamiętane słowa na karcie do odtwarzania, którą otrzymają.

Ocena

1. Punkty zostaną przyznane za cyfry, które są zapisane w poprawnej kolejności, aż do pierwszego błędu. Mimo, iż dalej są poprawne cyfry – nie będą one punktowane.

2. Z pierwszym błędem, który zawodnik popełni, punktacja zostanie wstrzymana. Jeżeli, na przykład, ktoś zapisze poprawnie 127 cyfr, ale pierwszy błąd wystąpi na 43. cyfrze, wtedy zawodnik otrzyma 42 punkty.

3. W punktacji będzie brany pod uwagę tylko lepszy wynik z dwóch prób. Za gorszą próbę nie otrzymuje się punktów.

4. W razie zakłócenia spokoju, zawodnicy muszą być w stanie odtworzyć poprawnie cyfry z pierwszej części (aż do miejsca zakłócenia), aby odtworzone cyfry z drugiej części (części extra) (które zaczynają się w miejscu przerwania) zaliczyć.

Na przykład: Próba ze stoma cyframi. Hałas zakłócił odtwarzanie z kasety na liczbie 47. Zgodnie z punktem 4 -Czas na Zapamiętanie, odtwarzanie rozpocznie się od numeru 42 aż do numeru 100 (część extra).

Jeżeli druga część (część extra) zostanie poprawnie odtworzona, ale w części pierwszej wystąpi błąd, punkty zostaną przyznane tylko za pierwsze poprawnie zapisane cyfry w części pierwszej (np. uczestnik otrzyma 25 punktów, jeżeli 26 cyfra jest błędnie zapisana).

5. Jeśli zakłócenie spowodowane jest celowym działaniem zawodnika, przeszkadzaniem w konkursie w sposób nie fair, zawodnik taki nie może uczestniczyć w części extra.

6. W razie remisu, porównywane są drugie rezultaty dwóch najlepszych zawodników w celu ustalenia zwycięzcy.

Polecana technika

Przekształć cyfry na obrazy używając Metody Cyfrowo-Kształtowej lub Liczbowo-Słownej i zapamiętaj je Metodą Łańcuchową albo Metodą Miejsc.