Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Szybkie karty

//Szybkie karty
Szybkie karty2019-03-01T14:19:07+01:00

Szybkie karty

Cel

Zapamiętać a następnie odtworzyć poprawną kolejność kart do gry jednej talii (z 52 kartami) w najkrótszym czasie.

Czas zapamiętywania

zalezny od zawodnika, jednak nie dłużej niż 5 min

Czas odtwarzania

5 min

Informacje do zapamiętywania

1. Materiałem do zapamiętania jest jedna tasowana talia kart do gry z 52 kartami.

2. Zawodnicy, którzy uważają, że mogą zapamiętać całą talię kart w czasie krótszym niż 5 minut, muszą a) poinformować organizatora przy zapisywaniu, żeby zawodnikowi został przydzielony sędzia ze stoperem i b) uzgodnić z arbitrem sygnał, który sygnalizuje skończenie zapamiętywania kart.

3. Bez względu na to, ile czasu zawodnicy potrzebują na zapamiętanie, należy poczekać do 5 min. (maksymalny czas przeznaczony na to zadanie) i dopiero, gdy sędzia da znak, zacząć odtwarzanie.

4. Możliwe jest przeglądanie kart tyle razy, ile zawodnik chce – na ile pozwala mu na to czas. Zawodnicy mogą też oglądać więcej niż jedną kartę jednocześnie, ale nie mogą zmienić kolejności kart w talii.

Odtwarzanie

Po zakończonym czasie na zapamiętanie, każdy zawodnik dostaje drugą talię kart, która jest doskonale ułożona (np. 2 kier, 3 kier, 4 kier, &, 2 karo, 3 karo, itd.). Zadaniem zawodnika jest ułożenie tej drugiej talii w tej samej kolejności, co talia, którą zapamiętał.

Ocena

1. Sędzia będzie porównywał każdą kartę talii zapamiętanej z kartą talii do odtwarzania. Punkty są przyznawane za każdą poprawną kartę, do momentu wystąpienia pierwszego błędu (np. Jeżeli pierwsze 19 kart jest poprawnie ułożonych, a 20 karta różni się z kartą z -talii pamięci, wtedy zawodnik otrzymuje 19 punktów, bez względu na to, jakie karty wystąpiły po błędnej karcie).

2. Zawodnik, który poprawnie zapamięta wszystkie 52 karty w najkrótszym czasie, jest zwycięzcą tej dyscypliny.

3. Jeśli zawodnik odtworzy poprawnie mniej niż 52 karty, wtedy automatycznie liczy się czas jego zapamiętania (t) jako 300 sekund (patrz niżej).

4. Liczony jest tylko lepszy rezultat dwóch prób. Liczba punktów będzie liczona wg następującego wzoru:

Punkty = [1000/(t/30)] * [c/52]

przy czym

t = czas zapamiętania w sekundach

c = liczba poprawnie odtworzonych kart

5. W razie remisu, o zwycięstwie zadecyduje lepszy rezultat -gorszej próby tych dwóch najlepszych zawodników.

Polecana technika

Jeżeli używasz Metody Liczbowo-Słownej, przyporządkowuj jedną dwucyfrową liczbę do każdej z 52 kart:

  • od 2 karo do Asa karo > liczby od 12 do 24 (2 karo-12, 3 karo-13, , As karo-24);
  • od 2 kier do Asa kier > liczby od 32 do 44;
  • od 2 trefl do Asa trefl > liczby od 52 do 64;
  • od 2 pik do Asa pik > liczby od 72 do 84.

Wtedy możesz zapamiętać obrazy przyporządkowane do kart, używając Metody Łańcuchowej albo Metody Miejsc.

Jeśli nie używasz Metody Liczbowo-Słownej możesz przyporządkować jeden dowolny przedmiot (czy raczej obraz) do każdej karty, albo możesz po prostu polegać na twojej pamięci „naturalnej”