Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

III Obowiązki uczestników

//III Obowiązki uczestników

III Obowiązki uczestników

2019-03-01T14:41:26+01:001 marca 2019|
1.Każdy z uczestników, zobowiązany jest do:

a) uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł, na numer konta podany na stronie www.mistrzostwapamieci.spw.pl  lub www.mistrzostwa.spw.pl.  Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na obiad, kawę, herbatę i słodycze. Opłatę należy przesłać na konto Szkoły Pamięci SPW 09 1140 2004 0000 3402 3660 0950 z dopiskiem „IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pamięci”.

b) stawienia się w miejscu odbywania się mistrzostw, którym w roku 2013 jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, aula Auditorium Novum, ul. Kaliskiego 7, 85 – 789 Bydgoszcz, przed rozpoczęciem imprezy, między godziną 8:00 a 8:45.

c) okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także dokument potwierdzający wpłatę opisaną w punkcie III. 1. a

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przyborów do pisania (niebieski długopis).

3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania ciszy i nie zakłócania przebiegu Mistrzostw.

4. Zakłócenie spowodowane celowym działaniem zawodnika, niezgodnym z zasadami fair play, dyskwalifikuje zawodnika i wyklucza z go z uczestniczenia w dalszej części mistrzostw.

5. Uczestnik, podczas pobytu na sali, zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego oraz wszystkich urządzeń rejestrujących i emitujących dźwięki oraz obraz, służących do komunikowania się.

6. Na sali, podczas trwania mistrzostw, uczestnicy muszą zachować między sobą odstęp jednego metra. Wszelkie próby komunikowania się między uczestnikami będą skutkowały wykluczeniem tych osób z dalszej części zawodów.