Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

II Uczestnicy

II Uczestnicy

2019-03-01T14:42:49+01:001 marca 2019|
1.    Uczestnikami mistrzostw mogą być obywatele Polscy: uczący się, studiujący, pracujący, bezrobotni, będący na emeryturze.

2.    Regulamin nie zakłada limitu ani nie ogranicza wieku osób deklarujących udział w imprezie. Warunkiem koniecznym jest umiejętność czytania i pisania.

3.    Uczestnikami mistrzostw stają się osoby, które dokonają rejestracji na stronie  terminie do 15 września 2013 roku.

4.    Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza osobowego, który znajduje się  na stronach www.mistrzostwapamieci.spw.pl, www.mistrzostwa.spw.pl lub poprzez wysłanie e-maila spw@spw.pl zawierającego:

–  imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– adres e-mailowy
– dokładną datę urodzenia,
– numer Pesel
– numer telefonu komórkowego osoby zgłaszającej się
– z dodaną klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci”.

5. Termin zgłaszania uczestnictwa upływa 15 września 2013 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia tego terminu.

6. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w mistrzostwach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji określonej  odrębnym regulaminem.

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w mistrzostwach, lub które muszą poddać się dodatkowym kryteriom weryfikacji, zostaną poinformowane o tym fakcie pocztą e-mail.

8. Lista osób przyjętych do udziału w mistrzostwach zostanie opublikowana do 16 września 2013 roku roku na stronie www.mistrzostwapamieci.spw.pl oraz www.mistrzostwa.spw.pl

9. Wyniki uczestników mistrzostw będą sprawdzane, porównywane i rozpatrywane w ramach trzech grup wiekowych – zgodnie z rokiem urodzenia uczestnika.

10. Uczestnicy mistrzostw zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe:

•    Dzieci – do 12 roku życia – roczniki 2001 i powyżej
•    Młodzież – od 13 do 17 roku życia – roczniki 2000-1996
•    Dorośli – od 18 roku życia – roczniki 1995 i poniżej

11. O przydziale do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.

12. W każdej z grup wiekowych zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.

13. Każdy z laureatów otrzyma dyplom z informacją o zdobytym miejscu, pozostali uczestnicy mistrzostw zostaną uhonorowani pamiątkowym dyplomem podpisanym przez organizatorów Mistrzostw.