Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

IV Przebieg Mistrzostw

//IV Przebieg Mistrzostw

IV Przebieg Mistrzostw

2019-03-01T14:39:35+01:001 marca 2019|
1.    Mistrzostwa zaczynają się o godzinie 9:00 i składają się z dziesięciu różnych dyscyplin rozgrywanych kolejno po sobie.

2.    Kolejność rozgrywania dyscyplin:

  • I Dyscyplina – Przypadkowe Słowa
  • II Dyscyplina – Liczby Binarne
  • III Dyscyplina – Nazwiska i twarze
  • IV Dyscyplina – Cyfry w 15 Minut,
  • V Dyscyplina – Karty w 10 Minut
  • VI Dyscyplina – Cyfry w 5 Minut
  • VII Dyscyplina – Obrazy Abstrakcyjne
  • VIII Dyscyplina – Fikcyjne Daty Historyczne/ Przyszłe
  • IX Dyscyplina – Cyfry mówione (2 próby)
  • X Dyscyplina – Szybkie Karty (2 próby).

3.    Podczas procesu zapamiętywania uczestnicy mogą korzystać ze swoich przyborów pisarskich, rysować, pisać itd. na karcie zawierającej informacje do zapamiętania. Jednak wszelkie notatki itd. muszą być każdorazowo zdane przed rozpoczęciem procesu odtwarzania

4.    Powyższa reguła nie dotyczy dyscyplin: Cyfry Mówione i Obrazy Abstrakcyjne podczas których nie można prowadzić żadnych notatek.

5.    Pomiędzy każdą dyscypliną przewidziana jest 10 minutowa przerwa, w czasie której uczestnicy zapoznają się z zasadami kolejnej dyscypliny.

6.    Zawodnicy nie mogą opuszczać sali podczas trwania dyscyplin, chyba że zakończyli już swoje odtwarzanie.

7.    Jeżeli uczestnik opuści salę  podczas zapamiętywania (na przykład w celu udania się do toalety), będzie mógł powrócić na swoje miejsce dopiero podczas przerwy ogłoszonej po zakończeniu danej konkurencji. Jest to jednoznaczne z brakiem punktacji za to zadanie.

8.    W przerwach między dyscyplinami, zawodnicy będą informowani o wynikach uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.

9.    Po zakończeniu piątej dyscypliny przewidziano godzinną przerwę na posiłek.

10.    Ogłoszenie ostatecznych wyników oraz rozdanie nagród dla laureatów nastąpi po około godzinie od zakończenia  ostatniej dyscypliny mistrzostw.

11.    Zawodnicy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będą mogli, za zgodą Głównego Arbitra, uzyskać wgląd do swoich kart odtwarzania. Za uzasadniony przypadek uznaje się uzyskanie jednakowej ilości punktów z innym zawodnikiem w tej samej dyscyplinie lub w przypadku wątpliwości co do jednego z pierwszych trzech miejsc zajętych w Mistrzostwach.

12.    W innych przypadkach nie wymienionych w regulaminie Mistrzostw, rodzic/opiekun czy inne osoby  będące lub niebędące uczestnikami imprezy nie mają prawa wglądu w karty odtwarzania.

13.    W przypadkach niewymienionych i nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, dotyczących przebiegu i całokształtu mistrzostw, ostateczną decyzję podejmuje zawsze Główny Arbiter Mistrzostw.