Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Cyfry w 5 minut

//Cyfry w 5 minut
Cyfry w 5 minut2019-03-01T14:14:25+01:00

Cyfry w 5 minut

Cel

Zapamiętać a następnie odtworzyć jak najwięcej przypadkowych cyfr (1, 3, 5, 8, 2, 5, itd.) w poprawnej kolejności.

Czas zapamiętywania

5 min

Czas odtwarzania

15 min

Informacje do zapamiętywania

1. Cyfry wylosowane przez komputer są ustawione w 25 szeregach na jednej stronie po 40 cyfr w każdym.

2. Zawodnicy dostają 1000 cyfr (jedna strona).

Karty do odtwarzania

1. Zawodnicy mają napisać zapamiętane cyfry na karcie do odtwarzania, którą otrzymają.

2. Cyfry muszą być odtwarzane w szeregach po 40 cyfr każdy. Musi być wyraźnie widoczne, jak szeregi na karcie do odtwarzania mają się do szeregów na karcie do zapamiętywania (brakujące szeregi muszą być wyraźnie oznaczone).

Ocena

1. Za każdy kompletny szereg, który jest poprawnie odtworzony, przydzielanych jest 40 punktów.

2. Za każdy kompletny szereg, który zawiera dokładnie jedenbłąd (wliczając puste miejsca), otrzymuje się 20 punktów.

3. Za każdy szereg, który zawiera dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca), nie otrzymuje się punktów.

4. Zasada dotycząca tylko ostatniego szeregu przynajmniej częściowo odtworzonego przez zawodnika :jeżeli ostatni szereg jest tylko częściowo kompletny, to znaczy odtworzone jest tylko kilka pierwszych kolejnych cyfr(np. zawiera tylko pierwsze 29 zamiast 40 cyfr), wtedy punkty, które się otrzymuje, będą równoznały się z liczbą cyfr odtworzonych (w tym przykładzie 29). Oczywiście tylko jeżeli wszystkie cyfry zapisane są poprawnie.

W przypadku, gdy ostatni szereg zawiera dokładnie jedenbłąd (wliczając puste miejsca), liczba punktów przydzielanych za ten szereg będzie równoznała się połowie liczby cyfr odtworzonych. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 14,5 a15).

Dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca) w ostatnim szeregu oznacza, że gracz otrzymuje 0 punktów.

5. W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie szeregów, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów(które mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone słowa w szeregu byłyby poprawne) .Jeden punkt rozstrzygnięcia otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną cyfrę. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygnięcia jest zwycięzcą.

Polecana technika

Przekształć cyfry na obrazy używając Metody Cyfrowo-Kształtowej lub Metody Liczbowo-Słownej i zapamiętaj je Metodą Łańcuchową albo Metodą Miejsc.