Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Karty w 10 minut

//Karty w 10 minut
Karty w 10 minut2019-03-01T14:16:47+01:00

Karty w 10 minut

Cel

Zapamiętać a następnie odtworzyć poprawną kolejność kart do gry jak największej ilości talii (z 52 kartami każda).

Czas zapamiętywania

10 min

Czas odtwarzania

20 min

Informacje do zapamiętywania

1. Materiał do zapamiętywania składa się z pewnej liczby (określonej przez zawodnika) osobnych i indywidualnie przetasowanych talii z 52 kartami do gry.

2. Możliwe jest przeglądanie kart tyle razy, ile chce zawodnik i na ile pozwala mu na to czas. Zawodnicy mogą też oglądać więcej niż jedną kartę jednocześnie, ale nie mogą zmienić kolejności kart w talii.

3. Po zakończeniu czasu zapamiętywania, talie muszą być ponumerowane w kolejności zapamiętania, oznaczone nazwiskiem zawodnika i związane gumką.

Karty do odtwarzania

1. Zawodnicy muszą napisać kolejność wszystkich kart w taliach tak, że zarówno wartość (A,2,3……,W,D,K) jak i też kolor (trefl, karo, kier, pik) odpowiadają jednoznacznie poszczególnym kartom w talii.

2. Przy odtwarzaniu, zawodnicy muszą oznaczyć wyraźnie, której talii odpowiada dana karta odtwarzania.

Ocena

1. 52 punkty otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną talię kart.

2. 26 punktów otrzymuje się za talię, która zawiera jeden błąd.

3. 0 punktów otrzymuje się za talię, w której znajdują się dwa lub więcej błędów.

4. Zasada dotycząca tylko ostatniej talii przynajmniej częściowo odtworzonej przez zawodnika : jeżeli ostatnia talia jest tylko częściowo kompletna, to znaczy odtworzone jest tylko kilka pierwszych kolejnych kart(np. zawiera tylko pierwsze 37 zamiast 52 kart), wtedy liczba punktów, które otrzyma się za tę talię, będzie równa liczbie kart odtworzonych (w tym przykładzie 37), jeżeli wszystkie odtworzone karty zostaną zapisane w poprawnej kolejności.

W przypadku, gdy ostatnia talia zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), liczba punktów przydzielanych za tę talię będzie równa połowie liczby kart odtworzonych. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 18,5 a19).

Dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca) w ostatniej talii oznacza, że gracz otrzymuje 0 punktów.

5. W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie talii, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów (które mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone karty w talii byłyby poprawne). Jeden punkt rozstrzygnięcia otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną kartę. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygnięcia jest zwycięzcą.

Polecana technika

Jeżeli używasz Metody Liczbowo-Słownej, przyporządkowuj jedną dwucyfrową liczbę do każdej z 52 kart:

  • od 2 karo do Asa karo > liczby od 12 do 24 (2 karo-12, 3 karo-13, , As karo-24);
  • od 2 kier do Asa kier > liczby od 32 do 44;
  • od 2 trefl do Asa trefl > liczby od 52 do 64;
  • od 2 pik do Asa pik > liczby od 72 do 84.

Wtedy możesz zapamiętać obrazy przyporządkowane do kart, używając Metody Łańcuchowej albo Metody Miejsc.

Jeśli nie używasz Metody Liczbowo-Słownej możesz przyporządkować jeden dowolny przedmiot (czy raczej obraz) do każdej karty, albo możesz po prostu polegać na twojej pamięci „naturalnej”