Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Przypadkowe słowa

//Przypadkowe słowa
Przypadkowe słowa2019-03-01T14:11:03+01:00

Przypadkowe słowa

Cel

Zapamiętać a następnie odtworzyć jak najwięcej słów w poprawnej kolejności.

Czas zapamiętywania 5 min
Czas odtwarzania 10 min
Informacje do zapamiętywania 1. Każdy zawodnik otrzymuje listę 100 ogólnie znanych słów, zapisanych w 5 kolumnach po 20 wyrazów. Wszystkie słowa znajdują się na jednej stronie.

2. Zawodnicy muszą zacząć od pierwszego słowa w pierwszej kolumnie i zapamiętać tak dużo słów w poprawnej kolejności, jak to możliwe.

Karty do odtwarzania 1. Zawodnicy dostają tę samą tabelę jak na karcie do zapamiętywania, ale bez słów.

2. Zawodnicy mają zapisać zapamiętane słowa w poprawnej kolejności wyraźnie zaznaczając ewentualne puste miejsca.

Ocena 1. Jeden punkt otrzymuje się za każde słowo w kompletnej kolumnie, gdzie wszystkie 20 słów jest poprawnie zapisanych.

2. 10 punktów (20/2) otrzymuje się za kolumnę z 20 słowami, wśród których znajduje się dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca).

3. Za dwa lub więcej błędów (oraz pustych miejsc) w kolumnie dwudziestu słów, otrzymuje się 0 punktów.

4. Nie ma znaczenia, czy słowa są zapisane wielkimi czy małymi literami.

5. Zasada dotycząca tylko ostatniej kolumny przynajmniej częściowo odtworzonej przez zawodnika: Jeśli ta kolumna jest tylko częściowo kompletna, to znaczy odtworzone jest tylko kilka pierwszych kolejnych słów (np. zawiera tylko pierwsze 15 zamiast 20 słów) przyznawany jest jeden punkt za każde słowo, jeżeli wszystkie słowa zapisane są poprawnie (w tym przykładzie 15).

W przypadku, gdy ostatnia kolumna zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), liczba przydzielonych punktów będzie równoznaczna z połową liczby odtworzonych słów. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 7,5 a 8).

Dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca) w ostatniej kolumnie oznacza, że gracz otrzymuje 0 punktów.

6. Jeśli słowo było poprawnie zapamiętane, ale zostało błędnie zapisane, nie otrzymuje się żadnych punktów za to słowo. Natomiast nie ma to wpływu na przyznawanie punktów za inne słowa (w przeciwieństwie do reguły nr 2).

Na przykład, jeśli zawodnik zapisze „dżd rzownica” zamiast „dżd żownica”, nie otrzyma za to słowo żadnych punktów i, jeżeli pozostałe pojęcia są poprawnie napisane, liczba punktów zostanie pomniejszona o 1 punkt za tę kolumnę – np. 19 (20-1).

7. Jeżeli w kolumnie wystąpi jeden błąd zapamiętania oraz jeden lub więcej błędów ortograficznych, najpierw maksymalna możliwa liczba punktów za tę kolumnę (jaką zawodnik mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone słowa w kolumnie byłyby poprawne) zostanie podzielona na pół, a następnie zostanie odjęty jeden punkt za każdy błąd ortograficzny. Np. zawodnik odtworzył 20 słów, w których pojawił się jeden błąd odtwarzania, wobec czego maksymalna liczba punktów jaką mógł zdobyć zostanie podzielona przez 2, a także odjęty zostanie jeden punkt za każdy błąd ortograficzny.

8. Punkty za wszystkie kolumny są sumowane.

9. W razie remisu zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie kolumn, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów (jakie zawodnik mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone słowa w kolumnie byłyby poprawne): rozstrzygające punkty otrzymuje się za każde poprawnie odtworzone słowo. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygających jest zwycięzcą.

Polecana technika Wyobraź sobie obrazy opisane słowami w sposób kreatywny i zapamiętaj ich kolejność Metodą Łańcuchową albo Metodą Miejsc. Dla słów abstrakcyjnych używaj symboli (na przykład duże czerwone serce – „miłość”).